Våra lokaler

De lokaler som disponeras vid uthyrning är mangårdsbyggnaden och det nyrestaurerade svinhuset.

Runt dessa byggnader finns stora fria ytor som kan disponeras för olika utomhusaktiviteter. Dessutom finns markerade vandringsstigar i det angränsande naturreservatet

Mangårdsbyggnaden.

Byggnaden består av två våningar. Lokalerna hålls uppvärmda året runt.

Bottenvåning

  • Modernt kök med diskmaskin och porslin för 60 personer.
  • Serveringsrum i anslutning till köket
  • Sammanträdesrum för max ca 10 personer
  • Två stora rum belägna i fil. Kan användas tillsammans eller var för sig. Möblering finns för 60 sittande gäster. I ett av rummen finns filmduk, ljudanläggning och piano.
  • Kapprum och toalett.

Övervåningen

På övervåningen disponeras två rum. Dessa är kan användas för umgänge i mindre grupper.

Svinhuset

”Svinhuset” är en gårdsbyggnad som namnet säger just använts som svinhus. Huset har under senaste åren genomgått en grundlig restaurering och är inte längre lämpat för svinhållning.

Lokalen kan t.ex vara lämplig för utställningar etc. Golvyta: ca 20 m2.

Kontakta oss om du har några frågor om lokalerna.