Prislista

Prislista vid uthyrning av Ingaryds gård

Ordinarie taxa samt tider för tillträde respektive frånträde.

Dag Tid

Sommar

Vinter 1/10 – 30/4

Halv dag el kväll Enl överenskommelse

900:-

1000:-

Hel dag 08:00 – 24:00

1000:-

1200:-

Dygn t.ex: 12:00 – 12:00

1200:-

1400:-

Helg Fred 12:00 – Sönd 12:00

1600:-

1800:-

  Fred 12:00 – Månd 12:00

1700:-

1900:-

Lån av ljud- och videoutrustning inkl instruktion: 150:-

  • Andra tider och priser, än ovanstående, kan överenskommas.
  • Vid hyrestidens utgång skall lokalen vara klar för nästa hyresgäst, dvs återställd och städad. För mer info, se ”Regler och villkor för uthyrning av Ingaryds gård”.
  • Vi förbehåller oss rätten att ta ut en depositionsavgift på 500:-. Denna betalas kontant vid uthämtning av nyckel, samt återfås vid återlämnandet.