Prislista

Prislista vid uthyrning av Ingaryds gård

Ordinarie taxa samt tider för tillträde respektive frånträde.

Dag Tid för tillgång till lokalen Pris sommar Pris vinter

1/12 – 31/3

Halv dag el kväll Enl överenskommelse 800:- 900:-
Hel dag 08:00 – 24:00 900:- 1100:-
Dygn t.ex: 12:00 – 12:00 1100:- 1200:-
Helg t.ex: lörd – söndag 1300:- 1500:-
  • Andra tider och priser, än ovanstående, kan överenskommas.
  • Vid hyrestidens utgång skall lokalen vara klar för nästa hyresgäst, dvs återställd och städad. För mer info, se ”Regler och villkor för uthyrning av Ingaryds gård.
  • Vi förbehåller oss rätten att ta ut en depositionsavgift på 500:-. Denna betalas kontant vid uthämtning av nyckel, samt återfås vid återlämnandet.