Prislista

Prislista vid uthyrning av Ingaryds gård.

Ordinarie taxa samt tider för tillträde respektive frånträde. Gäller från 22-09-01

 

Dag Tid

Sommar

Vinter 1/10 – 30/4

Hel eller halv dag eller kväll Enl överenskommelse

1100:-

1300:-

Lördag – söndag Lördag 08:00 – söndag 12:00

1300:-

1500:-

Fredag – lördag Fredag 12:00 – lördag 24:00

1700:-

1900:-

Fredag – söndag Fredag 12:00 – Söndag 12:00

1900:-

2100:-

Medlemsrabatt – 200:-

 

 

Lån av ljud- och videoutrustning inkl instruktion: 150:-

  • Andra tider och priser, än ovanstående, kan överenskommas.
  • Vid hyrestidens utgång skall lokalen vara klar för nästa hyresgäst, dvs återställd och städad. För mer info, se ”Regler och villkor för uthyrning av Ingaryds gård”.
  • Vi förbehåller oss rätten att ta ut en depositionsavgift på 500:-. Denna betalas kontant vid uthämtning av nyckel, samt återfås vid återlämnandet.