Historia

Historia, natur och kultur

Ingaryds gård är en s.k. stamfastighet som aldrig omfattats av varken Storskifte eller Laga skifte. Den är ca 80 hektar stor. Det är en gammal frälsegård som på 1570-talet ägdes av släkten Ryning från Danmark. På 1650 talet utsågs den till gästgivaregård och det finns en dokumentation över vilka som var gästgivare på gården från 1663 och fram till dess att gästgiveriet upphörde på senare delen av 1800-talet.

Genom sitt strategiska läge utmed den gamla riksvägen Jönköping – Kalmar blev gården också tingsplats för Tveta härad 1723.

Tingsförrättningarna hölls ursprungligen i gästgivaregården, men 1780 byggdes ett nytt tingshus. Ritningar finns bevarade och är undertecknade Gustav III. Den mest kända rättegången hölls 1846 och avser det s.k. Attarpsmordet i Bankeryd. Husbonden, Ekwall, och en piga hade avlidit av arsenikförgiftning. Flera olika personer misstänktes, allt från tjänstefolk till en son och en dotter. Slutligen dömdes en dotter till livstids fängelse. Senare forskningar har gjort gällande att det i själva verket var frun, som varit den skyldiga. Rättegången blev mycket uppmärksammad och drog stora folkskaror.

Ingaryd var tingsplats fram till 1890. Under den tiden var gården den mest kända platsen i Tveta härad.

Mellan 1890 och 1901 hade gården flera olika ägare och användes för olika ändamål. 1901 köptes gården av Sophie och Anders Sandman, som återvänt från Amerika 1896 och fått dottern Martha året därpå. Anders härstammade från Moster Perssons stuga uppe vid Dunkehalla.

Martha Sandman Gustafsson ärvde gården och drev den från 1938 till sin död 1995 på ett miljövänligt sätt och med stort intresse för naturen. Martha hade inga arvingar och vid sin bortgång visade det sig att hon hade testamenterat gården till Jönköpings kommun. Tack vare Marthas sätt att sköta gården var det känt att här fanns stora naturvärden. 1997 fick SNF kretsarna i Jönköping och Huskvarna/Gränna köpa gården genom den särskilt bildade föreningen Ingaryds Natur, som således äger gården. 2009 inrättade Naturvårdsverket ett reservat på större delen av gården. Verksamhetsutövare av hus och trädgård är föreningen Ingaryds Vänner, på betesmark och odlad mark en arrendator och för reservatet Länsstyrelsen.

Se mer på nedanstående länkar:

www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SV/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/jonkoping/ingaryd/

http://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se/naturobjekt/ingaryd/