Välkommen !

 

Ingaryds gård har höga kultur- och naturvärden. Den var gästgivaregård mellan 1650 och 1890. Platsen var dessutom tingsplats för Tveta härad 1723 -1890.

50 ha av fastigheten är numera naturreservat med vandringsleder och flertalet byggnader och trädgården ingår i reservatet. Den är belägen utmed den historiska riksvägen mellan Jönköping och Kalmar.

Den nuvarande huvudbyggnaden kan hyras för fester, klubbmöten, konferenser, personalfester, kickoff träffar, utbildningar, etc.

Lokalen består av samlingssal, ett mindre rum, kök, toalett och hall på bottenplanet. På övre våningen finns tre mindre rum. Filmduk, videoprojektor och högtalareutrustning finns.

Gården ägs numera av Föreningen Ingaryds Natur. En förening som f.n. endast har två juridiska medlemmar, nämligen Naturskyddsföreningens kretsar i Jönköping och Huskvarna/Gränna. Föreningen Ingaryds Vänner driver verksamheten på gården.

.

Ingaryds Vänner har som syfte att skapa en mötesplats för människor med intresse för natur och kultur. Information om Ingaryds Vänner.

Skolelever erbjuds varje år friluftsdagar med information om naturen och kulturvärdena på gården. Tenhults scoutkår använder gården för större sammankomster. Julmarknad arrangeras årligen i samverkan med flera andra föreningar.